Projekty indywidualne

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Budynek powinien odpowiadać na wszystkie potrzeby użytkownika.

Najważniejsze to: funkcja, forma i ekonomiczność tak w budowie jak i użytkowaniu. Powyższym kierujemy się w projektach indywidualnych, dlatego bliskie są nam słowa Renzo Piano:

„Nie można być architektem bez ciągłego i pełnego pokory badania rzeczywistości, bez rozmów z osobami, które będą mieszkać w danym miejscu. Budynek nie jest ozdobą – prowadzi ciągły dialog z otoczeniem. Trzeba poświęcić uwagę tej scenerii.”

600+

zaprojektowanych budynków